Skip to product information
1 of 1

Cyflwyniad i Hamdden a Thwristiaeth - Antoinette Hughes, Amanda Davies, Robert Morris, Jeffrey Williams-Jones

Cyflwyniad i Hamdden a Thwristiaeth - Antoinette Hughes, Amanda Davies, Robert Morris, Jeffrey Williams-Jones

Regular price £15.95
Regular price Sale price £15.95
Sale Sold out
Tax included. Shipping calculated at checkout.

Llyfr adnodd gwerthfawr ar gyfer myfyrwyr sy'n dilyn cyrsiau CGCC (GNVQ) a DCU (HND) mewn Hamdden a Thwristiaeth, yn cynnwys gwybodaeth am y diwydiant, marchnata a hyrwyddo cynnyrch, gwasanaeth i gwsmeriaid, cynnal digwyddiad a'i werthuso, tasgau ac aseiniadau. Dros 40 o ffotograffau a lluniau du-a-gwyn.

English Description: A valuable resource book for students of GNVQ and HND courses in Leisure and Tourism, comprising information about the industry, marketing and promoting goods, customer services, organising and evaluating an event, tasks and assignments. Over 40 black-and- white photographs and illustrations.

ISBN: 9781898817390

Awdur/Author: Antoinette Hughes, Amanda Davies, Robert Morris, Jeffrey Williams-Jones

Cyhoeddwr/Publisher: Adran Amgylchedd, Hamdden a Thwristiaeth Prifysgol Cymru Bangor

Dyddiad Cyhoeddi/Publication Date: 1999-10-30

Tudalennau/Pages: 219

Cyfnod Allweddol/Key Stage: N/A

View full details