Skip to product information
1 of 1

Cyflwyno Dylunio a Thechnoleg ar Gyfer Disgyblion 10 i 12 Oed - Jacqui Smith, Peta Bogdanovs

Cyflwyno Dylunio a Thechnoleg ar Gyfer Disgyblion 10 i 12 Oed - Jacqui Smith, Peta Bogdanovs

Regular price £16.95
Regular price Sale price £16.95
Sale Sold out
Tax included. Shipping calculated at checkout.

Canllawiau a thaflenni gwaith i alluogi athrawon i ddysgu plant deg i ddeuddeg oed sut i ddatrys problemau a dylunio atebion, gydag awgrymiadau ar sut i ymgorffori'r pecynnau mewn astudiaethau traws-gwricwlaidd. Gall y prynwr gwreiddiol atgynhyrchu'r prif gopi.

English Description: Guidelines and worksheets to assist teachers in introducing 10 to 12 year-old children to design and technology, with suggestions for incorporating the pack into cross-curricular activities. The sheets may be reproduced by the original purchaser.

ISBN: 9781864002515

Awdur/Author: Jacqui Smith, Peta Bogdanovs

Cyhoeddwr/Publisher: Prim-Ed

Dyddiad Cyhoeddi/Publication Date: 1996-12-01

Tudalennau/Pages: 35

Iaith/Language: CY

Argaeledd/Availability: Out of print

Cyfnod Allweddol/Key Stage: 2 & 3

View full details