Cyfres Archwilio'r Amgylchedd: Anifeiliaid y Dref Mererid Hopwood, Tudur Dylan Jones - Siop y Pethe
Roll over image to zoom in
Cyfres Archwilio'r Amgylchedd: Anifeiliaid y Dref Mererid Hopwood, Tudur Dylan Jones - Siop y Pethe

Cyfres Archwilio'r Amgylchedd: Anifeiliaid y Dref Mererid Hopwood, Tudur Dylan Jones

£3.99

Come and meet some urban animals. Here is one of the story books that follow the adventures of Betsan and Roco as they explore the town's environment. The first series includes 8 original stories and poems for children in the Foundation Phase. They aim to support different areas of learning and experience with a focus on outdoor exploration and discovery.

Dewch i gwrdd ag anifeiliaid y dref. Dyma lyfr stori o'r gyfres sy'n dilyn anturiaethau Betsan a Roco wrth iddyn nhw archwilio'r dref. Mae'r gyfres yn cynnwys 8 o straeon a cherddi gwreiddiol i blant yn y Cyfnod Sylfaen. Eu nod yw cefnogi gwahanol feysydd dysgu a phrofiad gan ganolbwyntio ar archwilio a darganfod yn yr awyr agored.

  • Delivery is standard £3.95, with FREE delivery for all orders over £75