Please Note: Due to the ongoing COVID19 situation deliveries may currently take longer than normal!

Cyfres Archwilio'r Amgylchedd: Anifeiliaid y Dref Mererid Hopwood, Tudur Dylan Jones

Product Description

Come and meet some urban animals. Here is one of the story books that follow the adventures of Betsan and Roco as they explore the town's environment. The first series includes 8 original stories and poems for children in the Foundation Phase. They aim to support different areas of learning and experience with a focus on outdoor exploration and discovery.

Dewch i gwrdd ag anifeiliaid y dref. Dyma lyfr stori o'r gyfres sy'n dilyn anturiaethau Betsan a Roco wrth iddyn nhw archwilio'r dref. Mae'r gyfres yn cynnwys 8 o straeon a cherddi gwreiddiol i blant yn y Cyfnod Sylfaen. Eu nod yw cefnogi gwahanol feysydd dysgu a phrofiad gan ganolbwyntio ar archwilio a darganfod yn yr awyr agored.

£3.99
Maximum quantity available reached.