Cyfres Archwilio'r Amgylchedd: Gofal Gofal Mererid Hopwood, Tudur Dylan Jones - Siop y Pethe
Roll over image to zoom in
Cyfres Archwilio'r Amgylchedd: Gofal Gofal Mererid Hopwood, Tudur Dylan Jones - Siop y Pethe

Cyfres Archwilio'r Amgylchedd: Gofal Gofal Mererid Hopwood, Tudur Dylan Jones

£3.99

Here is one of the story books that follow the adventures of Betsan and Roco as they explore the town's environment. The first series includes 8 original stories and poems for children in the Foundation Phase. They aim to support different areas of learning and experience with a focus on outdoor exploration and discovery.

Dewch i ddilyn anturiaethau Betsan a Roco wrth iddyn nhw archwilio'r dref. Dyma gyflwyno Cyfres 1, sef 8 o straeon a cherddi gwreiddiol i blant yn y Cyfnod Sylfaen. Eu nod yw cefnogi gwahanol feysydd dysgu a phrofiad gan ganolbwyntio ar archwilio a darganfod yn yr awyr agored.

  • Delivery is standard £3.95, with FREE delivery for all orders over £75