Skip to product information
1 of 1

Cyfres Help Gyda'r Gwaith Cartref/ Help with Homework Series: Lluosi a Rhannu/ Multiplying and Dividing - Glyn Saunders Jones, Gill Saunders Jones

Cyfres Help Gyda'r Gwaith Cartref/ Help with Homework Series: Lluosi a Rhannu/ Multiplying and Dividing - Glyn Saunders Jones, Gill Saunders Jones

Regular price £2.99
Regular price Sale price £2.99
Sale Sold out
Tax included. Shipping calculated at checkout.

Llyfr wedi'i baratoi i roi hyder i blant gyda'u gwaith Mathemateg yn yr ysgol. Mae'r ymarferion Lluosi a Rhannu yn addas ar gyfer plant 6-8 oed. Mae sticeri i'w gludo yn halpu'r plentyn i feithrin sgiliau adnabod a deall. Mae'r eglurhad yn Gymraeg ac yn Saesneg fel bod rhieni di-Gymraeg yn gallu egluro i'r plant.

English Description: A book compiled to give children confidence with their mathematics work in school. The tasks on Multiplication and Division skills are suitable for children between 6-8 years of age. The stickers and putting them in place helps with recognition and comprehension skills. The explanation for parents is given in both English and Welsh to enable non-Welsh speaking parents to help their children

ISBN: 9781905255344

Awdur/Author: Glyn Saunders Jones, Gill Saunders Jones

Cyhoeddwr/Publisher: Atebol

Dyddiad Cyhoeddi/Publication Date: 2006-10-03

Tudalennau/Pages: 36

Iaith/Language: BI

Argaeledd/Availability: Available

Cyfnod Allweddol/Key Stage: 1 & 2

View full details