NewSold out
Cyfres Lobsgows: Naid yn ôl - Siop y Pethe
Roll over image to zoom
Cyfres Lobsgows: Naid yn ôl - Siop y Pethe

Cyfres Lobsgows: Naid yn ôl

£4.99
This book takes us back on a journey to the past, from the Industrial Revolution to the World Wars; taking a look at themes such as childhood, technology, leisure and education. Each page includes a factual piece and a fictional piece, reading and understanding questions, as well as questions to encourage learners to respond by analyzing the text.

Mae'r llyfr hwn yn mynd â ni yn ôl ar daith i'r gorffennol, o gyfnod y Chwyldro Amaethyddol i'r Rhyfeloedd Byd, ac yn edrych ar themâu fel plant ar ffo, technoleg, amser hamdden ac addysg. Ar bob taenlen ceir darn ffeithiol a darn ffuglennol, ynghyd â chwestiynau darllen a deall a chwestiynau i annog y dysgwyr i ymateb a dadansoddi'r testun.
  • Delivery is standard £3.95, with FREE delivery for all orders over £75