Cyfres Lobsgows: Poeth ac Oer - Cyfandiroedd a Chefnforoedd Haf Llewelyn - Siop y Pethe
Roll over image to zoom in
Cyfres Lobsgows: Poeth ac Oer - Cyfandiroedd a Chefnforoedd Haf Llewelyn - Siop y Pethe

Cyfres Lobsgows: Poeth ac Oer - Cyfandiroedd a Chefnforoedd Haf Llewelyn

£4.99

ISBN: 9781845216832Publication Date January 2019
Publisher: CAA Cymru, Aberystwyth
Edited by Delyth Ifan Format: Paperback, 297x210 mm, 40 pages
Language: Welsh

Description
Poeth ac Oer looks at entertaining topics such as the Artic, Antartica, volcanoes, islands and amazing creatures. Each page contains a factual piece and a fictional piece along with questions on reading and understanding as well as questions to encourage learners to respond by analyzing the text.

Mae Poeth ac Oer yn edrych ar bynciau difyr fel yr Arctig, Antartica, llosgfynyddoedd, ynysoedd a chreaduriaid rhyfeddol. Ar bob tudalen ceir darn ffeithiol a darn ffuglennol, ynghyd â chwestiynau darllen a deall a chwestiynau i annog y dysgwyr i ymateb a dadansoddi testun.
  • Delivery is standard £3.95, with FREE delivery for all orders over £75