Please Note: Due to the ongoing COVID19 situation deliveries may currently take longer than normal!

Cyfres Lobsgows: Wel, am Wal! - Waliau'r Byd Haf Llewelyn

Product Description

ISBN: 9781845216955 Publication Date January 2019
Publisher: CAA Cymru, Aberystwyth
Edited by Delyth Ifan Format: Paperback, 297x210 mm, 40 pages
Language: Welsh

Description
Wel, am wal! takes a look at all kinds of walls, from the Great Wall of China to Hadrian's Wall and the walls of Palestine. The book also gives attention to the craft of building walls and the sport of wall-climbing.

Mae Wel, am wal! yn edrych ar bob math o waliau, o Wal Fawr China i Wal Hadrian a waliau Palesteina. Mae'r llyfr hefyd yn rhoi sylw i'r grefft o adeiladu waliau ac i'r gamp o ddringo waliau. Ar bob taenlen ceir darn ffeithiol a darn ffuglennol, ynghyd â chwestiynau darllen a deall a chwestiynau i annog y dysgwyr i ymateb a dadansoddi'r testun.
£4.99
Maximum quantity available reached.

Related Products