Cyfres Miss Prydderch: 3. Dosbarth Miss Prydderch a Lleidr y Lleisiau Mererid Hopwood

Product Description

ISBN: 9781785621017 Publication Date December 2017
Publisher: Gwasg Gomer, Llandysul
Illustrated by Rhys Bevan JonesFormat: Paperback, 197x128 mm, 116 pages
Language: Welsh

Description
The third in a series of three novels about the extraordinary teacher, Miss Prydderch and her class of adventurous pupils. Will Alfred and Elen return to the Owl Forest and reach their school in time?

Y trydydd teitl mewn cyfres o dair nofel am athrawes anghyffredin, Miss Prydderch a'i dosbarth o blant anturus. Tybed a all Alfred ac Elen ddychwelyd i Goedwig y Tylluanod a chyrraedd yn ôl i'r ysgol mewn pryd?
£5.99
Maximum quantity available reached.