New
Cyfres Sgragan: Sgragan y Sgolor - Siop y Pethe
Roll over image to zoom
Cyfres Sgragan: Sgragan y Sgolor - Siop y Pethe

Cyfres Sgragan: Sgragan y Sgolor

£2.50

ISBN: 9781845216696

Publication Date November 2016
Publisher: CAA Cymru, Aberystwyth

Format: Paperback, 210x148 mm, 18 pages

Language: Welsh

Fictional and factual books for pupils learning to read in Welsh. Suitable for both independent and group reading. Sgragan and Tomi go to Aberystwyth this time where they visit the National Library on the hill and the castle and college on the seafront.

Llyfrau ffuglen a ffeithiol ar gyfer plant sy'n dysgu darllen Cymraeg fel ail iaith. Addas i'w defnyddio yn annibynnol neu mewn grwpiau. Mae Sgragan a Tomi yn mynd i Aberystwyth y tro hwn gan ymweld â'r Llyfrgell Genedlaethol ar y bryn ac â'r castell a'r coleg ger y lli.

  • Delivery is standard £3.95, with FREE delivery for all orders over £75