Cyfres Strach: Coed Du - Siop y Pethe
Roll over image to zoom
Cyfres Strach: Coed Du - Siop y Pethe

Cyfres Strach: Coed Du

£5.99

ISBN: 9781848514874 (1848514875)
Publication Date: 15 June 2012
Publisher: Gomer
Suitable for age 9-11+ or Key Stage 2/3
Format: Paperback, 195x128 mm, 184 pages
Language: Welsh

A German prisoner of war escapes from a POW camp near Bridgend. Two ordinary boys, Dyfrig and Moi, live with their mother in a terraced house in the village of Bont Ddu nearby. Like others in the village, their father is away fighting in France, and four young men from the village have already been killed.

Mae carcharor rhyfel Almaenig yn dianc o'r gwersyll ger Pen-y-bont ar Ogwr. Dau frawd digon cyffredin yw Dyfrig a Moi sy'n byw gyda'u mam ym mhentref Bont Ddu. Fel llawer o ddynion eraill y pentref, mae eu tad yn ymladd yn Ffrainc, ond pwy sy'n cuddio yn y goedwig gerllaw'r pentref?

  • Delivery is standard £3.95, with FREE delivery for all orders over £75