Please Note: Due to the ongoing COVID19 situation deliveries may currently take longer than normal!

Cyfres Wyt Ti'n Gwybod?: Adeiladau Diddorol Cymru

Product Description

ISBN: 9781783901081

Publication Date June 2018
Publisher: Canolfan Peniarth, Carmarthen

Edited by Lowri Lloyd, Eleri Jenkins

Illustrated by Rhiannon Sparks

Format: Paperback, 210x148 mm, 20 pages

Language: Welsh

A book to introduce 5-7 year old children to a range of interesting facts in order to stimulate their curiosity about the world around them as well as promoting their desire to search for all sorts of information. This book's theme is Wales's interesting buildings.

Llyfr i gyflwyno plant 5-7 oed i ystod o ffeithiau diddorol er mwyn ysgogi eu chwilfrydedd ynghylch y byd o'u cwmpas yn ogystal â hyrwyddo eu hawydd i chwilota am bob math o wybodaeth. Thema'r llyfr hwn yw adeiladau diddorol Cymru.

£2.99
Maximum quantity available reached.

Related Products