Cyfres Wyt Ti'n Gwybod?: Ar y Fferm - Siop y Pethe
Roll over image to zoom in
Cyfres Wyt Ti'n Gwybod?: Ar y Fferm - Siop y Pethe

Cyfres Wyt Ti'n Gwybod?: Ar y Fferm

£2.99

ISBN: 9781783901104 Publication Date June 2018
Publisher: Canolfan Peniarth, Carmarthen
Edited by Lowri Lloyd, Eleri Jenkins Illustrated by Sian Elin WilliamsFormat: Paperback, 210x148 mm, 16 pages
Language: Welsh

Description
A resource to introduce children 3-5 year olds to a range of interesting facts in order to stimulate their curiosity about the world around them as well as promoting their desire to search for all sorts of information. The theme of this book is life on the farm.

Adnodd i gyflwyno plant 3-5 mlwydd oed i ystod o ffeithiau diddorol er mwyn ysgogi eu chwilfrydedd ynghylch y byd o'u cwmpas yn ogystal â hyrwyddo eu hawydd i chwilota am bob math o wybodaeth. Thema'r llyfr hwn yw bywyd ar y fferm.
  • Delivery is standard £3.95, with FREE delivery for all orders over £75