Cyfres Wyt Ti'n Gwybod?: Chwaraeon ar Draws y Byd - Siop y Pethe
Roll over image to zoom
Cyfres Wyt Ti'n Gwybod?: Chwaraeon ar Draws y Byd - Siop y Pethe

Cyfres Wyt Ti'n Gwybod?: Chwaraeon ar Draws y Byd

£2.99

ISBN: 9781783901111

Publication Date June 2018
Publisher: Canolfan Peniarth, Carmarthen

Edited by Lowri Lloyd, Eleri Jenkins

Illustrated by Rhiannon Sparks

Format: Paperback, 210x148 mm, 20 pages

Language: Welsh

A book to introduce 5-7 year old children to a range of interesting facts in order to stimulate their curiosity about the world around them as well as promoting their desire to search for all sorts of information. The theme is sport in all its variety.

Llyfr i gyflwyno plant 5-7 mlwydd oed i ystod o ffeithiau diddorol er mwyn ysgogi eu chwilfrydedd ynghylch y byd o'u cwmpas yn ogystal â hyrwyddo eu hawydd i chwilota am bob math o wybodaeth. Y thema yw chwaraeon o bob math.

  • Delivery is standard £3.95, with FREE delivery for all orders over £75