Cyfres Wyt Ti'n Gwybod?: Cŵn Sy'n Gweithio - Siop y Pethe
Roll over image to zoom
Cyfres Wyt Ti'n Gwybod?: Cŵn Sy'n Gweithio - Siop y Pethe

Cyfres Wyt Ti'n Gwybod?: Cŵn Sy'n Gweithio

£2.99

ISBN: 9781783901326 Publication Date June 2018
Publisher: Canolfan Peniarth, Carmarthen
Edited by Lowri Lloyd, Eleri Jenkins Illustrated by Rhiannon SparksFormat: Paperback, 210x148 mm, 16 pages
Language: Welsh

Description
A book to introduce 5-7 year old children to a range of interesting facts in order to stimulate their curiosity about the world around them as well as promoting their desire to search for all sorts of information. The theme is working dogs.

Llyfr i gyflwyno plant 5-7 mlwydd oed i ystod o ffeithiau diddorol er mwyn ysgogi eu chwilfrydedd ynghylch y byd o'u cwmpas yn ogystal â hyrwyddo eu hawydd i chwilota am bob math o wybodaeth. Y thema yw cŵn sy'n gweithio.
  • Delivery is standard £3.95, with FREE delivery for all orders over £75