Please Note: Due to the ongoing COVID19 situation deliveries may currently take longer than normal!

Cyfres Wyt Ti'n Gwybod?: Cymru yn yr Ewros 2016

Product Description

ISBN: 9781783901135 (1783901136)
Publication Date 27 June 2018
Publisher: Canolfan Peniarth, Carmarthen
Edited by Lowri Lloyd, Eleri Jenkins
Illustrated by Rhiannon Sparks
Format: Paperback, 210x148 mm, 20 pages
Language: Welsh

A book to introduce children 5-7 year olds to a range of interesting facts in order to stimulate their curiosity about the world around them as well as promoting their desire to search for all sorts of information. The theme is the success of the Welsh football team in the 2016 Euro Championships.

Llyfr i gyflwyno plant 5-7 mlwydd oed i ystod o ffeithiau diddorol er mwyn ysgogi eu chwilfrydedd ynghylch y byd o'u cwmpas yn ogystal â hyrwyddo eu hawydd i chwilota am bob math o wybodaeth. Y thema y tro hwn yw llwyddiant tîm pêl-droed Cymru ym Mhencampwriaethau Ewro 2016.

£2.99
Maximum quantity available reached.

Related Products