Cyfres Wyt Ti'n Gwybod?: Dannedd - Siop y Pethe
Roll over image to zoom
Cyfres Wyt Ti'n Gwybod?: Dannedd - Siop y Pethe

Cyfres Wyt Ti'n Gwybod?: Dannedd

£2.99

ISBN: 9781783901142

Publication Date June 2018
Publisher: Canolfan Peniarth, Carmarthen

Edited by Lowri Lloyd, Eleri Jenkins

Illustrated by Rhiannon Sparks

Format: Paperback, 210x148 mm, 20 pages

Language: Welsh

A book to introduce children 5-7 year olds to a range of interesting facts in order to stimulate their curiosity about the world around them as well as promoting their desire to search for all sorts of information. Matters relating to teeth are discussed in this book.

Llyfr i gyflwyno plant 5-7 mlwydd oed i ystod o ffeithiau diddorol er mwyn ysgogi eu chwilfrydedd ynghylch y byd o'u cwmpas yn ogystal â hyrwyddo eu hawydd i chwilota am bob math o wybodaeth. Trafodir materion yn ymwneud â dannedd yn y llyfr hwn.

  • Delivery is standard £3.95, with FREE delivery for all orders over £75