Cyfres Wyt Ti'n Gwybod?: Deinosoriaid - Siop y Pethe
Roll over image to zoom
Cyfres Wyt Ti'n Gwybod?: Deinosoriaid - Siop y Pethe

Cyfres Wyt Ti'n Gwybod?: Deinosoriaid

£2.99

ISBN: 9781783901166 (1783901160) 2018
Publisher: Canolfan Peniarth, CarmarthenEdited by Lowri Lloyd, Eleri Jenkins Illustrated by Rhiannon SparksFormat: Paperback, 210x148 mm, 16 pages
Language: Welsh

Description
A book to introduce children 3-5 year olds to a range of interesting facts about dinosaurs in order to stimulate their curiosity about the world around them as well as promoting their desire to search for all sorts of information on the subject.

Llyfr i gyflwyno plant 3-5 mlwydd oed i ystod o ffeithiau diddorol am ddeinosoriaid er mwyn ysgogi eu chwilfrydedd ynghylch y byd o'u cwmpas yn ogystal â hyrwyddo eu hawydd i chwilota am bob math o wybodaeth am y pwnc.
  • Delivery is standard £3.95, with FREE delivery for all orders over £75