Cyfres Wyt Ti'n Gwybod?: Deinosoriaid Di-Ri - Siop y Pethe
Roll over image to zoom
Cyfres Wyt Ti'n Gwybod?: Deinosoriaid Di-Ri - Siop y Pethe

Cyfres Wyt Ti'n Gwybod?: Deinosoriaid Di-Ri

£2.99

ISBN: 9781783901159 Publication Date June 2018
Publisher: Canolfan Peniarth, Carmarthen
Edited by Lowri Lloyd, Eleri Jenkins Illustrated by Rhiannon SparksFormat: Paperback, 210x148 mm, 20 pages
Language: Welsh

Description
A book to introduce children 5-7 year olds to a range of interesting facts about dinosaurs in order to stimulate their curiosity about the world around them as well as promoting their desire to search for all sorts of information about the subject.

Llyfr i gyflwyno plant 5-7 mlwydd oed i ystod o ffeithiau diddorol am ddeinosoriaid er mwyn ysgogi eu chwilfrydedd ynghylch y byd o'u cwmpas yn ogystal â hyrwyddo eu hawydd i chwilota am bob math o wybodaeth am y pwnc.
  • Delivery is standard £3.95, with FREE delivery for all orders over £75