New
Cyfres Wyt Ti'n Gwybod?: Dyddiau Da - Siop y Pethe
Roll over image to zoom
Cyfres Wyt Ti'n Gwybod?: Dyddiau Da - Siop y Pethe

Cyfres Wyt Ti'n Gwybod?: Dyddiau Da

£2.99

ISBN: 9781783901180

Publication Date June 2018
Publisher: Canolfan Peniarth, Carmarthen

Edited by Lowri Lloyd, Eleri Jenkins

Illustrated by Rhiannon Sparks

Format: Paperback, 210x148 mm, 20 pages

Language: Welsh

A book to introduce 5-7 year old children to a range of interesting facts in order to stimulate their curiosity about the world around them as well as promoting their desire to search for all sorts of information. This title offers information about seasonal celebrations around the world.

Llyfr i gyflwyno plant 5-7 mlwydd oed i ystod o ffeithiau diddorol er mwyn ysgogi eu chwilfrydedd ynghylch y byd o'u cwmpas yn ogystal â hyrwyddo eu hawydd i chwilota am bob math o wybodaeth. Mae'r gyfrol hon yn sôn am ddathliadau tymhorol ar draws y byd.

  • Delivery is standard £3.95, with FREE delivery for all orders over £75