Cyfres Wyt Ti'n Gwybod?: Gwyliau Nima - Siop y Pethe
Roll over image to zoom in
Cyfres Wyt Ti'n Gwybod?: Gwyliau Nima - Siop y Pethe

Cyfres Wyt Ti'n Gwybod?: Gwyliau Nima

£2.99

ISBN: 9781783901364

Publication Date June 2018
Publisher: Canolfan Peniarth, Carmarthen

Edited by Lowri Lloyd, Eleri Jenkins

Illustrated by Sian Elin Williams, Rhiannon Sparks

Format: Paperback, 210x148 mm, 20 pages

Language: Welsh

A book to introduce children 5-7 year olds to a range of interesting facts in order to stimulate their curiosity about the world around them as well as promoting their desire to search for all sorts of information. Nima goes on holiday to Italy and learns a lot about volcanoes.

Llyfr i gyflwyno plant 5-7 mlwydd oed i ystod o ffeithiau diddorol er mwyn ysgogi eu chwilfrydedd ynghylch y byd sydd o'u cwmpas yn ogystal ag hyrwyddo eu hawydd i chwilota am bob math o wybodaeth. Mae Nima yn mynd ar ei gwyliau i'r Eidal ac yn dysgu llawer am losgfynyddoedd.

  • Delivery is standard £3.95, with FREE delivery for all orders over £75