New
Cyfres Wyt Ti'n Gwybod?: Mêl i Frecwast - Siop y Pethe
Roll over image to zoom
Cyfres Wyt Ti'n Gwybod?: Mêl i Frecwast - Siop y Pethe

Cyfres Wyt Ti'n Gwybod?: Mêl i Frecwast

£2.99

ISBN: 9781783901210

Publication Date June 2018
Publisher: Canolfan Peniarth, Carmarthen

Edited by Lowri Lloyd, Eleri Jenkins

Illustrated by Sian Evans

Format: Paperback, 210x148 mm, 20 pages

Language: Welsh

A book introducing 5-7 year old children to a range of interesting facts about honey in order to stimulate their curiosity about the world around them as well as promoting their desire to search for all sorts of information on the subject.

Llyfr i gyflwyno plant 5-7 mlwydd oed i ystod o ffeithiau diddorol am fêl er mwyn ysgogi eu chwilfrydedd ynghylch y byd o'u cwmpas yn ogystal â hyrwyddo eu hawydd i chwilota am bob math o wybodaeth am y pwnc.

  • Delivery is standard £3.95, with FREE delivery for all orders over £75