Please Note: Due to the ongoing COVID19 situation deliveries may currently take longer than normal!

Cyfres Wyt Ti'n Gwybod?: Pinci

Product Description

ISBN: 9781783901234

Publication Date June 2018
Publisher: Canolfan Peniarth, Carmarthen

Edited by Lowri Lloyd, Eleri Jenkins

Illustrated by Rhiannon Sparks

Format: Paperback, 210x148 mm, 20 pages

Language: Welsh

A book to introduce 5-7 year old children to a range of interesting facts in order to stimulate their curiosity about the world around them as well as promoting their desire to search for all sorts of information. Through Noa's diary, we follow the story of Pinci the tortoise after he awakes from his hibernation.

Llyfr i gyflwyno plant 5-7 mlwydd oed i ystod o ffeithiau diddorol er mwyn ysgogi eu chwilfrydedd ynghylch y byd o'u cwmpas yn ogystal â hyrwyddo eu hawydd i chwilota am bob math o wybodaeth. Drwy gyfrwng dyddiadur Noa, dilynwn hanes Pinci y crwban wedi iddo ddeffro o fod yn gaeafgysgu.

£2.99
Maximum quantity available reached.

Related Products