Cyfres Wyt Ti'n Gwybod?: Pwy Biau'r Got? - Siop y Pethe
Roll over image to zoom
Cyfres Wyt Ti'n Gwybod?: Pwy Biau'r Got? - Siop y Pethe

Cyfres Wyt Ti'n Gwybod?: Pwy Biau'r Got?

£2.99

ISBN: 9781783901241 Publication Date June 2018
Publisher: Canolfan Peniarth, Carmarthen
Edited by Lowri Lloyd, Eleri Jenkins Illustrated by Rhiannon SparksFormat: Paperback, 210x148 mm, 16 pages
Language: Welsh

Description
A book introducing 3-5 year old children to a range of interesting facts about sheep in order to stimulate their curiosity about the world around them as well as promoting their desire to search for all sorts of information about a particular subject.

Llyfr i gyflwyno plant 3-5 mlwydd oed i ystod o ffeithiau diddorol am ddefaid er mwyn ysgogi eu chwilfrydedd ynghylch y byd o'u cwmpas yn ogystal â hyrwyddo eu hawydd i chwilota am bob math o wybodaeth am un maes penodol.
  • Delivery is standard £3.95, with FREE delivery for all orders over £75