Cyfres Wyt Ti'n Gwybod?: Siop y Fferm - Siop y Pethe
Roll over image to zoom in
Cyfres Wyt Ti'n Gwybod?: Siop y Fferm - Siop y Pethe

Cyfres Wyt Ti'n Gwybod?: Siop y Fferm

£2.99

ISBN: 9781783901357

Publication Date June 2018
Publisher: Canolfan Peniarth, Carmarthen

Edited by Lowri Lloyd, Eleri Jenkins

Illustrated by Rhiannon Sparks

Format: Paperback, 210x148 mm, 20 pages

Language: Welsh

A book to introduce children 5-7 year olds to a range of interesting facts in order to stimulate their curiosity about the world around them as well as promoting their desire to search for all sorts of information. Noa and Nima are going to the farm shop to buy a basged of fruit for Grandma.

Llyfr i gyflwyno plant 5-7 mlwydd oed i ystod o ffeithiau diddorol er mwyn ysgogi eu chwilfrydedd ynghylch y byd sydd o'u cwmpas yn ogystal ag hyrwyddo eu hawydd i chwilota am bob math o wybodaeth. Mae Noa a Nima yn mynd i siop y fferm i brynu basgedaid o ffrwythau i Mam-gu.

  • Delivery is standard £3.95, with FREE delivery for all orders over £75