Cyfres Wyt Ti'n Gwybod?: Yn y Jyngl - Siop y Pethe
Roll over image to zoom
Cyfres Wyt Ti'n Gwybod?: Yn y Jyngl - Siop y Pethe

Cyfres Wyt Ti'n Gwybod?: Yn y Jyngl

£2.99

ISBN: 9781783901302 Publication Date June 2018
Publisher: Canolfan Peniarth, Carmarthen
Edited by Lowri Lloyd, Eleri Jenkins Illustrated by Rhiannon SparksFormat: Paperback, 210x148 mm, 16 pages
Language: Welsh

Description
A book that introduces 3-5 year old children to a range of interesting facts in order to stimulate their curiosity about the world around them as well as promoting their desire to search for all sorts of information. The theme is jungle creatures.

Llyfr i gyflwyno plant 3-5 mlwydd oed i ystod o ffeithiau diddorol er mwyn ysgogi eu chwilfrydedd ynghylch y byd sydd o'u cwmpas yn ogystal â hyrwyddo eu hawydd i chwilota am bob math o wybodaeth. Y pwnc yw creaduriaid y jyngl.
  • Delivery is standard £3.95, with FREE delivery for all orders over £75