Skip to product information
1 of 1

Cyfres y Bobinogi: Cawl Dathlu! - Elen Rhys

Cyfres y Bobinogi: Cawl Dathlu! - Elen Rhys

Regular price £1.00
Regular price Sale price £1.00
Sale Sold out
Tax included. Shipping calculated at checkout.

Mae Mam-gu Bobito yn paratoi cawl i ddathlu dydd Gŵyl Dewi Sant ond does dim cennin ar ôl. Wrth i baratoadau'r parti fynd yn eu blaen, a phawb yn gwisgo i fyny, fe ddaw cenhinen o wisg Llew bach i'r adwy. Mae'r Bobinogi wrth eu bodd yn mwynhau dawnsio, canu a dathlu. Addas i blant o dan 7 oed.

English Description: Bobito's grandmother is preparing cawl to celebrate Saint David's Day but the leeks have finished. As the arrangements for the party unfold, and everyone dresses up, a leek from Llew's clothing comes to the rescue. The Bobinogi love dancing, singing and celebrating. Suitable for children under 7 years old.

ISBN: 9781843237433

Awdur/Author: Elen Rhys

Cyhoeddwr/Publisher: Gomer@Lolfa

Dyddiad Cyhoeddi/Publication Date: 2006-10-02

Tudalennau/Pages: 16

Iaith/Language: CY

Argaeledd/Availability: Available

Cyfnod Allweddol/Key Stage: X

View full details