Skip to product information
1 of 1

Cyfres Ymchwilio i Thema: Codau Byw

Cyfres Ymchwilio i Thema: Codau Byw

Regular price £7.90
Regular price Sale price £7.90
Sale Sold out
Tax included. Shipping calculated at checkout.

Llawlyfr yn cynnig arweiniad defnyddiol i athrawon Addysg Grefyddol ar gynllunio gwersi, arwain trafodaethau a chyflwyno gweithgareddau bywiog i hybu disgyblion i ymchwilio i natur a phwrpas egwyddorion a codau byw o fewn crefyddau ar draws y byd. Un o gyfres o lyfrau a baratowyd er mwyn cefnogi Addysg Grefyddol mewn ysgolion cynradd.

English Description: A handbook offering useful guidance to Religious Education teachers on planning lessons, leading discussions and presenting lively activities to encourage pupils to explore the nature and purpose of principles and life codes in religions across the world. One of a series of books prepared to support Religious Education lessons in primary schools.

ISBN: 9781859946923

Cyhoeddwr/Publisher: Cyhoeddiadau'r Gair

Dyddiad Cyhoeddi/Publication Date: 2010-04-09

Tudalennau/Pages: 32

Iaith/Language: CY

Argaeledd/Availability: Available

Cyfnod Allweddol/Key Stage: 1 & 2

View full details