Cyfri'n Cewri - Hanes Mawrion ein Mathemateg

Product Description

ISBN: 9781786835949 (1786835940)
Publication Date 06 July 2020
Publisher: Gwasg Prifysgol Cymru / University of Wales Press, Cardiff
Format: Paperback, 217x139 mm, 172 pages
Language: Welsh

Find out why mathematics is a natural and integral part of our culture, which runs parallel with music and poetry, and why its history is such an important part of our heritage. This volume celebrates the lives and work of mathematicians connected with Wales.

Darganfyddwch pam y mae mathemateg yn rhan naturiol a hanfodol o'n diwylliant, sy'n gorwedd yn gyfochrog â chanu a barddoni, a pham y mae hanes ein mathemateg yn rhan mor bwysig o'n treftadaeth. Mae'r gyfrol hon yn dathlu bywyd a gwaith mathemategwyr a gysylltir â Chymru.

£11.99
Maximum quantity available reached.