Cymru ar Stampiau'r Byd - Siop y Pethe
Roll over image to zoom in
Cymru ar Stampiau'r Byd - Siop y Pethe

Cymru ar Stampiau'r Byd

£0.00

ISBN: 9781845276720 (1845276728)
Publication Date: 26 February 2021
Publisher: Gwasg Carreg Gwalch
Format: Paperback, 150x155 mm, 122 pages
Language: Welsh

The differences between the countries that published stamps in 1880, 1910, the 1930s and 1970s and today tell us a great deal about changing political patterns throughout the world during the past two centuries. A good collection of stamps can be an excellent history and geography book.

Mae’r gwahaniaeth rhwng y rhestrau o wledydd oedd yn cyhoeddi stampiau, dyweder yn 1880, 1910, y 1930au, y 1970au a heddiw yn dweud llawer wrthym am y newidiadau ddigwyddodd i’r patrwm gwleidyddol drwy’r byd dros y ddwy ganrif ddiwethaf. Gall casgliad da o stampiau fod yn llyfr hanes a daearyddiaeth penigamp.

  • Delivery is standard £3.95, with FREE delivery for all orders over £75