Skip to product information
1 of 1

Cyngor Llyfrau

Cymru Fawr - Pan oedd Gwlad Fach yn Arwain y Byd

Cymru Fawr - Pan oedd Gwlad Fach yn Arwain y Byd

Regular price £9.99
Regular price Sale price £9.99
Sale Sold out
Tax included. Shipping calculated at checkout.
Both the Wales we live in today and the modern Welsh nation were formed by the burning heat of industry. The Exchange in Cardiff was highly influential as it determined the price of coal throughout the world, at a time when the prime fleets of Europe and South America were driven by the steam coal of south Wales.

Yng ngwres eirias diwydiant y cafodd y Gymru yr ydym yn byw ynddi heddiw ei ffurfio. Diwydiant ddaru greu'r genedl Gymreig fodern. Yn y Gyfnewidfa yng Nghaerdydd yr oedd pris glo drwy'r byd i gyd yn cael ei osod ar adeg pan oedd prif lyngesau Ewrop a De America yn cael yn cael eu gyrru gan lo ager de Cymru.
View full details