Skip to product information
1 of 1

Daearyddiaeth - Ymchwilio I'n Byd (CA2) - Eryl Samuel

Daearyddiaeth - Ymchwilio I'n Byd (CA2) - Eryl Samuel

Regular price £20.00
Regular price Sale price £20.00
Sale Sold out
Tax included. Shipping calculated at checkout.

Adnodd cyffrous newydd i athrawon ar gyfer Rhaglen Astudio diwygiedig y Cwricwlwm Cenedlaethol Daearyddiaeth. Wyth pennod gyda dros 40 o weithgareddau wedi'u gosod mewn cyd-destun Cymreig wedi'u cynhyrchu a'u treialu gan athrawon profiadol. Adnoddau parod ar gyfer eu llungopïo gyda phob pennod, a dolen gyswllt â'r we er mwyn lawrlwytho adnoddau dethol.

English Description: An exciting new resource for teachers to complement the revised National Curriculum Programmes of Study for Geography. Includes eight chapters and over 40 activities set in a Welsh context, produced and trialled by experienced classroom teachers. Fully photocopiable, ready-to-use resources with each chapter, and free website link to download selected resources.

ISBN: 9781903404072

Awdur/Author: Eryl Samuel

Cyhoeddwr/Publisher: Gwasg G.Ap

Dyddiad Cyhoeddi/Publication Date: 2009-06-15

Tudalennau/Pages: 88

Iaith/Language: CY

Argaeledd/Availability: Out of print

Cyfnod Allweddol/Key Stage: 2

View full details