Sold out
Dan yr Wyneb - John Alwyn Griffiths - Siop y Pethe
Roll over image to zoom in
Dan yr Wyneb - John Alwyn Griffiths - Siop y Pethe

Dan yr Wyneb - John Alwyn Griffiths

£7.00
A novel about corruption in a north Wales council. The main character is a policeman who left the area for personal reasons a few years previously and returns to investigate suspicious dealings involving local developers. Reprint. First Published in 2012.

Nofel am dwyll a chamymddwyn mewn cyngor sir dychmygol yng ngogledd Cymru. Mae'r prif gymeriad, plismon a adawodd yr ardal dan gwmwl personol rai blynyddoedd ynghynt, yn dychwelyd i ymchwilio i honiadau o weithredoedd dan din parthed caniatâd cynllunio ar gyfer parc gwyliau a marina ar yr arfordir. Adargraffiad. Cyhoeddwyd yn gyntaf yn 2012.
  • Delivery is standard £3.95, with FREE delivery for all orders over £75