Skip to product information
1 of 1

Siop y Pethe

Dewch i Drafod - Manon Steffan Ros, Iola Ynyr

Dewch i Drafod - Manon Steffan Ros, Iola Ynyr

Regular price £12.99
Regular price Sale price £12.99
Sale Sold out
Tax included. Shipping calculated at checkout.

Dyma gyfrol o 10 drama fer newydd sbon sy’n herio dysgwyr i drafod emosiynau amrywiol, i ddeall amrywiaeth ac i hyrwyddo parch at eu hunain ac at eraill. Mae’r dramâu’n cynnwys ymdriniaeth â newid, ofn, rhagfarn, egwyddorion, dibyniaeth ddigidol, digartrefedd, creadigrwydd, radicaleiddio, hunaniaeth a hunanwerth.

English Description: This book contains 10 brand new plays that challenge learners to discuss a variety of emotions, to understand diversity and to encourage them to respect themselves and others. The scripts deal with change, fear, prejudice, principles, digital dependency, homelessness, creativity, radicalisation, identity and self-worth.

ISBN: 9781783903726

Awdur/Author: Manon Steffan Ros, Iola Ynyr

Cyhoeddwr/Publisher: Canolfan Peniarth

Dyddiad Cyhoeddi/Publication Date: 2022-07-03

Tudalennau/Pages: 115

Iaith/Language: CY

Argaeledd/Availability: Available

View full details