Skip to product information
1 of 1

Cyfres Cawdel: Dirgelwch Pentre Ifan

Cyfres Cawdel: Dirgelwch Pentre Ifan

Regular price £4.99
Regular price Sale price £4.99
Sale Sold out
Tax included. Shipping calculated at checkout.
Mor fun and excitement in the company of the gang of friends, Glyn, Jac, Deian and Rhodri as they visit the Urdd Camp in Pentre Ifan, Pembrokeshire. A sequel to Dirgelwch Gwersyll Glan-llyn, Dirgelwch Gwersyll Caerdydd and Dirgelwch Gwersyll Llangrannog.

Cyffro, hwyl ac antur yng nghwmni Glyn, Jac, Deian a Rhodri wrth iddyn nhw aros yng ngwersyll yr Urdd, Pentre Ifan, sir Benfro. Hwn yw'r pedwerydd teitl yn y gyfres ac yn ddilyniant i Dirgelwch Gwersyll Glan-llyn, Dirgelwch Gwersyll Caerdydd a Dirgelwch Gwersyll Llangrannog.
View full details