Skip to product information
1 of 1

Discovering Church Architecture: A Glossary of Terms - Mark Child

Discovering Church Architecture: A Glossary of Terms - Mark Child

Regular price £4.99
Regular price Sale price £4.99
Sale Sold out
Tax included. Shipping calculated at checkout.

Mae mwy o bobl nag erioed yn ymweld ag eglwysi, ond maent yn cael eu drysu gan y derminoleg bensaernïol a thechnolegol sydd mewn cyfeirlyfrau. Mae'r gyfrol hon yn gymorth i adnabod pensaernïaeth eglwysig. Dyma eiriadur sy'n diffinio mewn iaith ddealladwy dros 600 o dermau sy'n debygol y deuir ar eu traws wrth ymweld ag eglwysi; cynhwysir hefyd dros 300 o ddarluniau.

English Description: More poeple than ever are visiting churchs, but they are often baffled by the architectural and technical terms that abound in guidebooks.This book helps to identify ecclesiastical architecture. It is a dictionary explaining in simple language over 600 terms likely to be encountered on a church visits and is illustrated with more than 300 drawings.

ISBN: 9780852633281

Awdur/Author: Mark Child

Cyhoeddwr/Publisher: Shire Publications

Dyddiad Cyhoeddi/Publication Date: 2008-06-06

Tudalennau/Pages: 0

Iaith/Language: EN

Argaeledd/Availability: Available

Cyfnod Allweddol/Key Stage: X

View full details