Skip to product information
1 of 1

Diwrnod i'r Brenin - Chwaraeon, Hamdden a Thwristiaeth Er 1900 - Philip Star, Peter Treadwell, Tom Barrance

Diwrnod i'r Brenin - Chwaraeon, Hamdden a Thwristiaeth Er 1900 - Philip Star, Peter Treadwell, Tom Barrance

Regular price £4.99
Regular price Sale price £4.99
Sale Sold out
Tax included. Shipping calculated at checkout.

Gwerslyfr darluniadol i fyfyrwyr sy'n astudio ar gyfer Arholiad Hanes (Papur C) TGAU CBAC, yn cynnwys unedau ar hamdden tua 1900, adloniant a'r cyfryngau, cludiant modur, gwyliau a chwaraeon, wedi eu cyflwyno trwy gyfrwng cyfoeth o ffynonellau cyfoes a thasgau graddedig. Dros 100 o ddarluniau du-a-gwyn. Mae fersiwn Saesneg ar gael. (ACCAC)

English Description: An illustgrated textbook for students preparing for the WJEC GCSE History Examination (Paper C), comprising units on leisure around 1900, entertainment and the media, motor transport, holidays and sport, presented through the medium of a wealth of contemporary sources and graded tasks. Over 100 black-and-white illustrations. English version available. (ACCAC)

ISBN: 9781902346014

Awdur/Author: Philip Star, Peter Treadwell, Tom Barrance

Cyhoeddwr/Publisher: Addysg Cyfryngau Cymru / Media Education Wales

Dyddiad Cyhoeddi/Publication Date: 1998-06-01

Tudalennau/Pages: 94

Iaith/Language: CY

Argaeledd/Availability: Out of print

Cyfnod Allweddol/Key Stage: 4

View full details