Sold out
Cyfres Cyw: Diwrnod Siopa Cyw / Cyw's Shopping Day - Siop y Pethe
Roll over image to zoom
Cyfres Cyw: Diwrnod Siopa Cyw / Cyw's Shopping Day - Siop y Pethe

Cyfres Cyw: Diwrnod Siopa Cyw / Cyw's Shopping Day

£3.95
Join the fun as Cyw and her friends go shopping. What can possibly go wrong? The second title in a series of lively stories about the popular TV character Cyw, aimed at young children who are learning Welsh as a second language.

Ymuna yn yr hwyl wrth i Cyw a'i ffrindiau fynd i siopa. Beth all fynd o'i le? Dyma'r ail yn y gyfres o lyfrau Cyw, yn dilyn Pi-po Cyw, ar gyfer ysgolion a phlant sydd yn dysgu Cymraeg fel ail iaith. Mae criw Cyw yn mynd i siopa ac mae pedwar peth ar ôl ar eu rhestr o nwyddau - pasta, bara, llaeth a jam. Ond pwy sydd yn bwyta'r jam o'r potyn? O na, am lanast!
  • Delivery is standard £3.95, with FREE delivery for all orders over £75