Skip to product information
1 of 1

Drama CA3 - Ysgogi Gwaith Drama yng Nghyfnod Allweddol 3: Cyfrol 2, Blwyddyn 8 - Lowri Cynan, Laurel Davies, Nia Prydderch, Peter Davies, Gwenda Roberts, Neris Morris

Drama CA3 - Ysgogi Gwaith Drama yng Nghyfnod Allweddol 3: Cyfrol 2, Blwyddyn 8 - Lowri Cynan, Laurel Davies, Nia Prydderch, Peter Davies, Gwenda Roberts, Neris Morris

Regular price £9.99
Regular price Sale price £9.99
Sale Sold out
Tax included. Shipping calculated at checkout.

Cyfrol adnodd werthfawr i gefnogi gwaith athrawon drama amhrofiadol a phrofiadol Blwyddyn 8 ysgolion cyfrwng-Cymraeg, yn cynnwys cyngor ac awgrymiadau parthed gwaith llafar byrfyfyr, dadansoddi sgriptiau a gwaith perfformio, ynghyd â dyfyniadau o ddramâu a thaflenni gwaith.

English Description: A valuable resource book to support the work of inexperienced and experienced Year 8 drama teachers in Welsh-medium schools, comprising advice and suggestions about impromptu aural work, script interpretation and performance work, including extracts from dramas and work sheets.

ISBN: 9781860854392

Awdur/Author: Lowri Cynan, Laurel Davies, Nia Prydderch, Peter Davies, Gwenda Roberts, Neris Morris

Cyhoeddwr/Publisher: CBAC/WJEC

Dyddiad Cyhoeddi/Publication Date: 2000-10-01

Tudalennau/Pages: 120

Iaith/Language: CY

Argaeledd/Availability: Out of print

Cyfnod Allweddol/Key Stage: 3

View full details