Skip to product information
1 of 1

Drama CA3 - Ysgogi Gwaith Drama yng Nghyfnod Allweddol 3: Cyfrol 3, Blwyddyn 9 - Lowri Cynan, Laurel Davies, Nia Prydderch, Peter Davies, Gwenda Roberts, Neris Morris

Drama CA3 - Ysgogi Gwaith Drama yng Nghyfnod Allweddol 3: Cyfrol 3, Blwyddyn 9 - Lowri Cynan, Laurel Davies, Nia Prydderch, Peter Davies, Gwenda Roberts, Neris Morris

Regular price £9.99
Regular price Sale price £9.99
Sale Sold out
Tax included. Shipping calculated at checkout.

Adnodd gwerthfawr, sef trydedd gyfrol ddarluniadol a baratowyd i gynorthwyo a chefnogi gwaith athrawon dibrofiad ac arbenigol fel ei gilydd ym maes drama mewn ysgolion cyfrwng-Cymraeg yng Nghyfnod Allweddol 3, yn cynnwys gwaith trafod a dehongli sgript, gwaith byrfyfyr a pherfformiadau wedi'u paratoi, a thaflenni gwaith defnyddiol. 7 ffotograff du-a-gwyn.

English Description: A valuable resource, being a third illustrated volume prepared to assist and support both inexperienced and specialist teachers in the field of drama in Welsh-medium schools in Key Stage 3, comprising script discussion and interpretation, impromptu work and performances prepared before hand, and useful work sheets. 7 black-and-white photographs.

ISBN: 9781860854484

Awdur/Author: Lowri Cynan, Laurel Davies, Nia Prydderch, Peter Davies, Gwenda Roberts, Neris Morris

Cyhoeddwr/Publisher: CBAC/WJEC

Dyddiad Cyhoeddi/Publication Date: 2001-04-04

Tudalennau/Pages: 112

Iaith/Language: CY

Argaeledd/Availability: Out of print

Cyfnod Allweddol/Key Stage: 3

View full details