Skip to product information
1 of 1

Dysgu Cymraeg: Canolradd / Intermediate De Cymru / South Wales

Dysgu Cymraeg: Canolradd / Intermediate De Cymru / South Wales

Regular price £10.00
Regular price Sale price £10.00
Sale Sold out
Tax included. Shipping calculated at checkout.

Dyma'r cwrs cenedlaethol ar gyfer oedolion sy'n dysgu'r Gymraeg ae lefel Canolradd, De Cymru, Unedau 1-20. Llyfr i'w ddefnyddio mewn dosbarth. Mae'r cwrs yn cyflwyno'r iaith mewn cyd-destunau gwahanol, gan gyflwyno geirfa a phatrymau iaith newydd ym mhob uned. Datblygir y pedair sgil iaith - siarad, darllen, ysgrifennu a gwrando ac mae adran Gwaith Cartref i bob uned.

English Description: The National Welsh for Adults course book for learners at Intermediate Level, South Wales version, Units 1-20. The book is intended for use in a classroom. The language is presented within different contexts of language use and introduces new language patterns and vocabulary in each unit. The course will provide practice for developing all four language skills.

ISBN: 9781999686178

Cyhoeddwr/Publisher: Y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol / National Centre for Learning Welsh

Dyddiad Cyhoeddi/Publication Date: 2021-01-15

Tudalennau/Pages: 200

Cyfnod Allweddol/Key Stage: N/A

View full details