Skip to product information
1 of 1

Dysgu Cymraeg: Canolradd / Intermediate Gogledd Cymru / North Wales

Dysgu Cymraeg: Canolradd / Intermediate Gogledd Cymru / North Wales

Regular price £10.00
Regular price Sale price £10.00
Sale Sold out
Tax included. Shipping calculated at checkout.

Dyma'r cwrs cenedlaethol ar gyfer oedolion sy'n dysgu'r Gymraeg ar lefel Canolradd, Gogledd Cymru, Unedau 1-20. Llyfr i'w ddefnyddio mewn dosbarth. Cyflwynir yr iaith mewn cyd-destunau gwahanol, gyda geirfa a phatrymau iaith newydd ym mhob uned. Mae'r cwrs yn datblygu'r pedair sgil iaith - siarad, darllen, ysgrifennu a gwrando a cheir adran Gwaith Cartref i bob uned.

English Description: The National Welsh for Adults course book for learners at Intermediate Level, North Wales version, Units 1-20. The book is intended for use in a classroom. The language is presented within different contexts of language use and introduces new language patterns and vocabulary in each unit. The course will provide practice for developing all four language skills.

ISBN: 9781999686185

Cyhoeddwr/Publisher: Y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol / National Centre for Learning Welsh

Dyddiad Cyhoeddi/Publication Date: 2021-02-15

Tudalennau/Pages: 200

Cyfnod Allweddol/Key Stage: N/A

View full details