Skip to product information
1 of 1

Dysgu Cymraeg: Mynediad (A1) - Gogledd Cymru/North Wales - Fersiwn 2

Dysgu Cymraeg: Mynediad (A1) - Gogledd Cymru/North Wales - Fersiwn 2

Regular price £10.00
Regular price Sale price £10.00
Sale Sold out
Tax included. Shipping calculated at checkout.

Y cwrs cenedlaethol ar gyfer oedolion sy'n dysgu'r Gymraeg, Lefel Mynediad, fersiwn Gogledd Cymru. Mae'r llyfr i'w ddefnyddio yn y dosbarth o fewn ffeil. Mae pob uned yn cyflwyno thema wahanol, ynghyd â geirfa a phatrymau iaith newydd. Mae'r cwrs yn datblygu sgiliau siarad, darllen, ysgrifennu a gwrando. Dyma'r llyfr cwrs a gaiff ei ddefnyddio o fis Gorffennaf 2021 ymlaen.

English Description: National Welsh for Adults course book for learners, Entry Level, North Wales version. The book is intended for use in class with a ring binder. Each unit looks at different themes and introduces new vocabulary and language patterns. The course will provide practice for developing speaking, reading, writing and listening. This is the coursebook used on courses from July 2021 onwards.

ISBN: 9781998995912

Cyhoeddwr/Publisher: Y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol / National Centre for Learning Welsh

Dyddiad Cyhoeddi/Publication Date: 2021-06-22

Tudalennau/Pages: 300

Cyfnod Allweddol/Key Stage: N/A

View full details