NewSold out
Dysgu Cymraeg: Sylfaen/Foundation (A2)- De Cymru/South Wales - Siop y Pethe
Roll over image to zoom
Dysgu Cymraeg: Sylfaen/Foundation (A2)- De Cymru/South Wales - Siop y Pethe

Dysgu Cymraeg: Sylfaen/Foundation (A2)- De Cymru/South Wales

£10.00

ISBN: 9781999686147

Publication Date: January 2020 - Publisher:

Y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol / National Centre for Learning Welsh

Format: Paperback, 300x210 mm, 300 pages

Language: Welsh

The national Welsh for Adults course book for learners at Foundation level. South Wales version. The book is intended for use in a classroom. Each unit looks at a different theme and introduces new vocabulary and language patterns. The course will provide practice for developing all four language skills - speaking, reading, writing and listening.

Hwn yw'r cwrs cenedlaethol ar gyfer oedolion sy'n dysgu'r Gymraeg ar lefel Sylfaen. Fersiwn De Cymru. Mae'r llyfr i'w defnyddio mewn dosbarth. Mae pob uned yn cyflwyno thema wahanol, ynghyd â geirfa a phatrymau iaith newydd. Mae'r cwrs yn datblygu'r pedair sgil iaith - siarad, darllen, ysgrifennu a gwrando ac mae adran Gwaith Cartref ym mhob uned.

  • Delivery is standard £3.95, with FREE delivery for all orders over £75