Please Note: Due to the ongoing COVID19 situation deliveries may currently take longer than normal!

Dysgu Cymraeg: Sylfaen/Foundation (A2) - Gogledd Cymru/North Wales

Product Description

ISBN: 9781999686154

Publication Date: January 2020

Publisher: Y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol / National Centre for Learning Welsh

Format: Paperback, 298x212 mm, 356 pages

Language: Welsh

The national Welsh for Adults course book for learners at Foundation Level. North Wales version. The book is intended for use in a classroom. Each unit looks at a different theme and introduces new vocabulary and language patterns. The course will provide practice for developing all four language skills - speaking, reading, writing and listening.

Hwn yw'r cwrs cenedlaethol ar gyfer oedolion sy'n dysgu'r Gymraeg ar lefel Sylfaen. Fersiwn Gogledd Cymru. Mae'r llyfr i'w ddefnyddi o mewn dosbarth. Mae pob uned yn cyflwyno thema wahanol, ynghyd â geirfa a phatrymau iaith newydd. Mae'r cwrs yn datblygu'r pedair sgil iaith - siarad, darllen, ysgrifennu a gwrando, ac mae adran Gwaith Cartref ym mhob uned.

£10.00
Maximum quantity available reached.

Related Products