Skip to product information
1 of 1

Dysgu Cymraeg: Sylfaen/Foundation (A2) - Gogledd Cymru/North Wales - Fersiwn 2

Dysgu Cymraeg: Sylfaen/Foundation (A2) - Gogledd Cymru/North Wales - Fersiwn 2

Regular price £10.00
Regular price Sale price £10.00
Sale Sold out
Tax included. Shipping calculated at checkout.

Hwn yw'r cwrs cenedlaethol ar gyfer oedolion sy'n dysgu'r Gymraeg ar lefel Sylfaen. Fersiwn Gogledd Cymru. Fersiwn 2. Mae'r llyfr i'w ddefnyddio mewn dosbarth. Mae pob uned yn cyflwyno thema wahanol, ynghyd â geirfa a phatrymau iaith newydd. Mae'r cwrs yn datblygu'r pedair sgil iaith - siarad, darllen, ysgrifennu a gwrando, ac mae adran Gwaith Cartref ym mhob uned.

English Description: The national Welsh for Adults course book for learners at Foundation Level. North Wales version. Version 2. The book is intended for use in a classroom. Each unit looks at a different theme and introduces new vocabulary and language patterns. The course will provide practice for developing all four language skills - speaking, reading, writing and listening.

ISBN: 9781998995950

Cyhoeddwr/Publisher: Y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol / National Centre for Learning Welsh

Dyddiad Cyhoeddi/Publication Date: 2023-07-07

Tudalennau/Pages: 374

Iaith/Language: CY

Cyfnod Allweddol/Key Stage: X

View full details