Sold out
Dysgu Cymraeg: Uwch 1 (B2) - Gogledd Cymru - Siop y Pethe
Roll over image to zoom in
Dysgu Cymraeg: Uwch 1 (B2) - Gogledd Cymru - Siop y Pethe

Dysgu Cymraeg: Uwch 1 (B2) - Gogledd Cymru

£10.00

ISBN: 9781999686116 Publication Date: January 2018 Publisher: Y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol / National Centre for Learning Welsh
Format: Paperback, 297x210 mm, 266 pages
Language: Welsh

Description
This is the national Welsh for Adults course book for learners at Advanced 1 level (B2). The book is intended for use in a classroom situation. Each unit looks at a different theme and introduces new vocabulary and language patterns. The course will provide practice for developing all four language skills - speaking, reading, writing and listening.

Hwn yw'r cwrs cenedlaethol ar gyfer oedolion sy'n dysgu'r Gymraeg ar lefel Uwch 1 (B2). Mae'r llyfr i'w ddefnyddio mewn dosbarth. Mae pob uned yn cyflwyno thema wahanol, ynghyd â geirfa a phatrymau iaith newydd. Mae'r cwrs yn datblygu'r pedair sgil iaith - siarad, darllen, ysgrifennu a gwrando. Mae adran Gwaith Cartref ym mhob uned.
  • Delivery is standard £3.95, with FREE delivery for all orders over £75