Skip to product information
1 of 1

Dysgu Cymraeg: Uwch 1 (Gogledd/North) Fersiwn 2

Dysgu Cymraeg: Uwch 1 (Gogledd/North) Fersiwn 2

Regular price £10.00
Regular price Sale price £10.00
Sale Sold out
Tax included. Shipping calculated at checkout.

Hwn yw'r cwrs cenedlaethol ar gyfer oedolion sy'n dysgu'r Gymraeg ar lefel Uwch 1. Fersiwn 2 Gogledd Cymru. Mae'r llyfr i'w ddefnyddio mewn dosbarth. Mae pob uned yn cyflwyno thema wahanol, ynghyd â geirfa a phatrymau iaith newydd. Mae'r cwrs yn datblygu'r pedair sgil iaith - siarad, darllen, ysgrifennu a gwrando a cheir adran Gwaith Cartref ym mhob uned.

English Description: The national Welsh for Adults course book for learners at Advanced 1 level. North Wales version 2. The book is intended for use in a classroom. Each unit looks at a different theme and introduces new vocabulary and language patterns. The course provides practice for developing all four language skills - speaking, reading, writing and listening and has a Home Work section in each unit.

ISBN: 9781998995936

Cyhoeddwr/Publisher: Y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol / National Centre for Learning Welsh

Dyddiad Cyhoeddi/Publication Date: 2022-07-01

Tudalennau/Pages: 266

Cyfnod Allweddol/Key Stage: N/A

View full details