Skip to product information
1 of 1

Dysgu Cymraeg: Uwch 2 (B2)

Dysgu Cymraeg: Uwch 2 (B2)

Regular price £10.00
Regular price Sale price £10.00
Sale Sold out
Tax included. Shipping calculated at checkout.

Hwn yw'r cwrs cenedlaethol ar gyfer oedolion sy'n dysgu'r Gymraeg ar lefel Uwch 2. Mae'r llyfr i'w ddefnyddio mewn dosbarth. Mae pob uned yn cyflwyno thema wahanol, ynghyd â geirfa a phatrymau iaith newydd. Mae'r cwrs yn datblygu'r pedair sgil iaith - siarad, darllen, ysgrifennu a gwrando a cheir adran Gwaith Cartref ym mhob uned.

English Description: The national Welsh for Adults course book for learners at Advanced 2 level. The book is intended for use in a classroom. Each unit looks at a different theme and introduces new vocabulary and language patterns. The course provides practice for developing all four language skills - speaking, reading, writing and listening and has a Home Work section in each unit.

ISBN: 9781999686161

Cyhoeddwr/Publisher: Y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol / National Centre for Learning Welsh

Dyddiad Cyhoeddi/Publication Date: 2020-01-21

Tudalennau/Pages: 328

Cyfnod Allweddol/Key Stage: N/A

View full details