Please Note: Due to the ongoing COVID19 situation deliveries may currently take longer than normal!

E-Ffrindiau

Product Description

ISBN: 9781848511057 (1848511051)
Publication Date 19 November 2018
Publisher: Gomer, Llandysul
Format: Paperback, 196x126 mm
Language: Welsh

A story about two friends exchanging e-mails and learning Welsh. Ceri is a PE teacher in a school near Sydney in Australia. Sara, her e-friend, lives in a village not far from Cardiff and commutes to the city every day to work in an office. Reading material for Welsh learners at entry level. First published in 2009.

Stori am ddwy ffrind sy'n cyfnewid negeseuon e-bost ac yn dysgu Cymraeg. Athrawes Ymarfer Corff sy'n byw yn agos i Sydney yn Awstralia yw Ceri, ac mae Sara, ei e-ffrind, yn byw mewn pentref heb fod yn bell o Gaerdydd ac yn teithio i'r brifddinas bob dydd i weithio mewn swyddfa. Deunydd darllen i ddysgwyr Cymraeg ar lefel mynediad. Cyhoeddwyd yn gyntaf yn 2009.

£8.99
Maximum quantity available reached.